Zmluvy a obchodné podmienky - Elektrina

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre odberateľov elektriny
Vzor Zmluva NN ENERGA Slovakia
Vzor Zmluva VN ENERGA Slovakia

Zmluvy a obchodné podmienky - Plyn

 

 

 

Vzor Zmluva Plyn Energa Slovakia
Všeobecné obchodné podmienky pre odberateľov plynu

Cenniky

 

 

 

Cenník ENERGA do 30MWh 2018
Cenník ENERGA do 30MWh 2017
Cenník ENERGA do 30MWh 2016
Cennik ENERGA do 500 MWh
Cennik ENERGA nad 500 MWh

Cenník služieb ENERGA Slovakia

Firemné dokumenty

 

 

 

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike ENERGA Slovakia
Povolenie na podnikanie v plynárenstve ENERGA Slovakia

Rozhodnutia ÚRSO

 

 

 

Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov 2017 – 2021
Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov 2018 – 2021
Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov 2018 – 2021 – zmena
Cenové rozhodnutie ÚRSO pre malé podniky 2015/2016
Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky
Cenové rozhodnutie ÚRSO pre malé podniky 2016

Iné

 

 

 

Vzor Plnomocenstvo ENERGA Slovakia
Vzor Výpoveď zmluvy o dodávke elektriny

Štandardy kvality

 

 

 

Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2018
Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2018
Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2017
Štandard kvality podľa vyhlášky č.315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2017
Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2016
Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2016
Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 278/2012 Z.z. – 2015
Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2015
Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2014
Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z.z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z.z. – 2013