ENERGA Slovakia, s.r.o.

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava 

Slovenská republika

 

e-mail:  energa@energa-slovakia.sk

tel. 02/ 2091 0917  (08:00 -16:00 hod.)

Konateľ spoločnosti: Nowaczek Aleksander 
Výkonný riaditeľ: Jozef Semanko


Nahlásenie poruchy

V tejto sekcii nájdete telefónne čísla havarijných služieb prevádzkovateľov prenosových sietí.
V prípade poruchy kontaktujte priamo operátora zodpovedného za Váš región:

  • Západné Slovensko: ZSE Distribúcia, a.s. 0800 111 567 www.zse.sk
  • Stredné Slovensko: SSE Distribúcia, a.s. 0800 159 000 www.sse-d.sk
  • Východné Slovensko: Východoslovenská Distribučná, a.s. 0800 123 332 www.vsds.sk