Cenová ponuka

Sme radi, že Vás naša ponuka zaujala.

Tento kontaktný formulár Vám poslúži ako pohodlný spôsob získania najvýhodnejšej cenovej ponuky pre Vašu firmu. Prosíme Vás o jeho vyplnenie a zaslanie.

"" - Polia označené hviezdičkou sú povinné

Odberateľ

Odberateľom je
Vaše telefónne číslo potrebujeme, aby sme mohli operatívne riešiť prípadné nejasnosti, ktoré môžu nastať pri spracovaní dokumentov.
Emailom Vám budeme zasielať všetky dokumenty, ktoré budú súvisieť so zmenou dodávateľa elektrickej energie, ku ktorým budeme potrebovať vaše stanovisko alebo vás budeme informovať o priebehu procesu zmeny dodávateľa elektrickej energie.

Adresa sídla firmy

Korešpondenčná adresa

Odberné miesto (OM)

Odberného miesto:
Prosím uveďte kompletnú adresu tak, ako ju máte uvedenú v súčasnej faktúre za odber elektriny.
Prosím uveďte kompletnú adresu tak, ako ju máte uvedenú v súčasnej faktúre za odber elektriny.
Je uvedená vo faktúre.
NN – pripojenie na 3x400V (Kedysi 3x380V)
VN – pripojenie na vyššie napätie ako 1000V

Spotreba (MWh)

2013

Podaj szczegóły dotyczące rachunku końcowego w 2013 roku.

Príloha

  • Súbor: pridať